Skip to Navigation

Sarkopenie je ztráta svalové hmoty, síly a funkce u starších pacientů. Má významný dopad na klinický stav a kvalitu života pacientů neboť vede ke zhoršení mobility a nezávislosti [5].

  • Ztráta svalové síly se s věkem zrychluje. Ve věku 75—85 let jedinec přichází o přibližně 45-50 % svalové síly a od 85 let věku pak o více než 55 %. [1,2]
  • Sarkopenie je poměrně častá, postihuje 10 – 50 % lidí ve věku nad 60 let. I konzervativní odhad k dnešnímu dni činí více než 50 miliónů lidí se sarkopenií, přičemž v následujících 40 letech bude postiženo více než 200 miliónů lidí. [3, 4, 5]

Existují důkazy o tom, že sarkopenie jako příčina invalidity je vratná. Včasná intervence ji může pozitivně ovlivnit. [6]

Reference:

  1. Evans, W., J Nutr, 1997. 127(5 Suppl): p. 998S-1003S.
  2. Lauretani, F., et al., J Appl Physiol, 2003. 95(5): p. 1851-1860.
  3. Baumgartner, R.N., et al., Am J Epidemiol., 1998. 147(8): p. 755-763.
  4. Janssen, I., et al., J Am Geriatr Soc, 2002. 50(5): p. 889-96.
  5. Cruz-Jentoft, A.J., et al., Age and Ageing, 2010. 39(4): p. 412-23.
  6. Rolland, Y., et al., The Journal of Nutrition, Health & Aging, 2008. 12(7): p. 433-50.

1-6. www.nutricia.com