Skip to Navigation

Často kladené otázky

Co je sarkopenie?

Sarkopenie je s věkem spojená ztráta svalové hmoty, síly a funkce. S věkem lidé ztrácejí svalovou hmotu, což může vést k poklesu jejich fyzické kondice a funkčnosti organizmu.

Jak může změna výživy pomoci v léčbě sarkopenie?

Leucin a ostatní esenciální aminokyseliny (EAK) hrají klíčovou roli při stimulaci syntézy svalových proteinů. Stárnoucí sval je méně citlivý na anabolické podněty, a proto starší lidé potřebují ke stimulaci stejně intenzivní syntézy svalových proteinů jako mladší lidé vyšší množství leucinu a ostatních EAK. Vzhledem k tomu, že může být obtížné získat dostatečné množství leucinu a EAK z normální stravy, je pro zpomalení ztráty svalové hmoty třeba podávat doplňky na bázi aminokyselin bohaté na leucin.

Jak rychle může dojít k poklesu v síle svalů a úbytku svalové hmoty?

U osob starších 50 let dochází k poklesu svalové hmoty o přibližně 1 - 2 % za rok, přičemž svalová síla klesá o přibližně 1,5 % za rok. Po dosažení 70 let věku mohou tato čísla vzrůst na až 3 % za rok.

To znamená, že do 50 – 65 let ztrácí jedinec přibližně 20 – 25 % své svalové síly, a tento podíl se zvyšuje na 45 - 50 % ve věku 75 - 85 let a na až 60 % nad 85 let věku.

Jakým způsobem je možné identifikovat pacienty se sarkopenií?

Pacienti se sarkopenií mohou být identifikováni pomocí hodnocení fyzické funkce jako je SPPB skóre. V nedávné době vyvinila Evropská pracovní skupina pro sarkopenii u starších jedinců (EWGSOP) algoritmus určený k identifikaci pacientů se sarkopenií na základě rychlosti chůze.

Proč dochází k rozvoji sarkopenie?

Na vzniku sarkopenie se podílí několik faktorů. Níže jsou uvedeny faktory, které mohou přispívat ke vzniku a rozvoji tohoto onemocnění:

  • Faktory vycházející ze životního stylu, jako je nedostatek pohybu a suboptimální strava
  • S věkem spojené změny v hladinách hormonů a cytokinů
  • Ztráta nervosvalové funkce
  • Genetická predispozice

Mezi důležité faktory přispívající ke vzniku sarkopenie, které zároveň souvisejí s výživou, patří:

  • Nízký příjem proteinů
  • Snížená postprandiální dostupnost aminokyselin
  • Snížená odpověď na svalové podněty, jako jsou aminokyseliny
  • Nedostatek vitaminu D