Skip to Navigation

Role perorálních nutričních doplňků

Perorální nutriční doplňky (PND) jsou roztoky, polotuhé přípravky nebo prášky, které poskytují makronutrienty a  mikronutrienty za účelem zvýšení perorálního příjmu živin [17].

Několik systematických přehledů prokázalo, že PND jako součást léčby podvýživy související s nemocí zvyšují příjem živin, tělesnou hmotnost a přispívají ke klinickému zlepšení základního onemocnění.

Přínosy perorálních nutričních doplňků

Studie, systematické přehledy a metaanalýzy naznačují, že správné užívání PND pacienty trpícími podvýživou související s nemocí má následující významné přínosy [3,18,19,20]:

 • Snížený výskyt infekcí
 • Kratší hospitalizace a méně hospitalizací
 • Zlepšení celkového stavu a činností každodenního života
 • Nižší mortalita u akutně nemocných seniorů
 • Méně proleženin, špatně se hojících ran a jiných komplikací

Nižší náklady

Klinické přínosy léčby podvýživy lze promítnout do významného snížení nákladů jak v nemocnicích, tak v domácí péči. Kratší hospitalizace či nižší počet hospitalizací pacientů, kteří užívají PND, mohou znamenat úsporu až 8 % nákladů na jednoho pacienta [21]. Metaanalýzy prokázaly, že vhodná nutriční podpora pacientů trpících podvýživou související s nemocí by mohla ušetřit miliony eur [22].

Reference:

 1. Stratton R, Green C, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
 2. Loch H. et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, Definitions and General Topics.  Clin Nutr 2006; 25:180–186.
 3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (clinical guideline 32). London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 2006.
 4. Stratton R, Ek A, Engfer M, Moore Z, Rigby P, Wolfe R, Elia M. Enteral nutritional support in prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 2005; 4(3):422-450.
 5. Stratton R, Elia M. A review of reviews: A new look at the evidence for oral nutritional supplements in clinical practice. Clinical Nutritional Supplements 2007; 2:5-23.
 6. Freijer K., Nuijten M. Analysis of the health economic impact of medical nutrition in Netherland. European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 1229–1234