Skip to Navigation

Význam konzistentní viskozity

Pro lidi s polykacími obtížemi je důležité, aby si zahuštěná strava v ústech udržela svou konzistenci.

Zahušťovadla na bázi standardního škrobu nezajistí zachování konzistence

42 % logopedů nahlásilo, že byli svědkem „zřídnutí“ nápoje po kontaktu se slinami pacienta.

Zahušťovací prášky na bázi klasického škrobu jsou citlivé na enzym amylázu obsaženou ve slinách. Amyláza obsažená ve slinách odbourává sacharidy (škrob), což může vést k řídnutí nápoje, takže pacient nedostává předepsanou viskozitu. V literatuře je dobře popsáno, že přijímání soust o vyšší viskozitě snižuje výskyt aspirace [2,3].

Klinické důsledky „řídnutí“ zahuštěných tekutin při kontaktu s amylázou ve slinách

Obrázek 2: Klinické důsledky „řídnutí“ zahuštěných tekutin při kontaktu s amylázou ve slinách [1]

 

Bezpečnější polykání s přípravky řady Nutilis, které jsou rezistentní proti působení amylázy ve slinách.

Rezistence přípravků řady Nutilis proti amyláze zajišťuje, že si zahuštěná strava v ústech během polykání uchovává svou konzistenci [4]

Reference:

  1. Day, C. Pell, D. How safe is that thickened drink? Complete Nutrition. 2007;7(2):49-51.
  2. Shama F and Sherman P (1973). Identification of stimuli controlling the sensory evaluation of viscosity II oral methods. J Text Stud. 1973; 4(1): 111-118.
  3. KuhlemeierKV, Palmer JB, and Rosenberg D. Effect of liquid bolus consistency and delivery method on aspiration and pharyngeal retention in dysphagia patients. Dysphagia. 2001; 16: 119-122.
  4. OudhuisA., VallonsK., SliwinskiE. Effect of human saliva on the consistency of thickened foods for patients with dysphagia. Abstract First Annual ESSD Meeting Sep 2011 Leiden, Netherlands.