Skip to Navigation

Péče o pacienty s dysfagií vyžaduje spolupráci odborníků z různých oborů. Dysfagii je možno léčit různými způsoby v závislosti na základním onemocnění a závažnosti dysfagie: dietním režimem či farmakologicky, chirurgicky a/nebo změnou návyků [1].

Léčba pomocí dietního režimu nebo farmakologická léčba

Tento způsob léčby se týká úpravy diety (např. specifická dieta a úprava hydratace nebo výběr cesty podání výživy) a/nebo farmakologické léčby [1].

Změna návyků

Úpravy stravovacích zvyklostí patří mezi nejčastější behaviorální intervence v léčbě dysfagie, přičemž se převážně jedná o změnu viskozity jídla a tekutin za účelem:

  • Změny rychlosti, kterou jídlo prochází hltanem
  • Pomoci pacientovi s polykáním
  • Snížení rizika aspirace
  • Poskytnutí optimální výživy a hydratace

Doporučená viskozita tuhé a tekuté stravy se u různých pacientů liší v závislosti na základním onemocnění a typu dysfagie. Logoped určí jaké množství stravy jaké viskozity je pacient schopen spolknout.

 

Příklady viskozity tuhé a tekuté stravy
Tekutá konzistence/řídké pyré Homogenní konzistence, která po naservírování nedrží tvar
Husté pyré/měkká a hladká konzistence  Zahuštěná homogenní konzistence, která po naservírování drží tvar a během polykání se nerozděluje na tekutou a pevnou složku
Měkká strava/jemně rozmixovaná konzistence Měkká strava soudržné konzistence, která částečně vyžaduje rozžvýkání
Rozmixovaná strava/normální konzistence Normální jídla různé viskozity, která vyžadují rozžvýkání, vynechány jsou složky, které by mohly způsobit dušení

 

Konzistence tekuté stravyPopis konzistence tekutinStandard viskozity společnosti Nutricia (mPa.s jsou měřeny při 50/s-1)
Stupeň 1
konzistence sirupu
Lze pít brčkem
Lze pít z hrnečku, je-li to doporučeno nebo preferováno, zanechává na lžíci tenký film
450 +/- 200 mPa.s
Stupeň 2
Konzistence šodó
Nelze pít brčkem
Lze pít z hrnečku
Zanechává na lžíci silnou vrstvu
1200 +/- 400 mPa.s
Stupeň 3
Polotuhá konzistence
Nelze pít brčkem
Nelze pít z hrnečku
Je třeba použít lžíci
3000 +/- 1000 mPa.s

 

Adekvátní konzistence a viskozity pevné a tekuté stravy lze dosáhnout pomocí zahušťovadla nebo zahuštěné stravy připravené k přímému použití.

Úprava stravovacích návyků úzce souvisí s polykací rehabilitací a kompenzační strategií. Cvičební programy mohou pomoci vytrénovat specifické svaly zapojené do polykání. Lidé s polykacími obtížemi se rovněž mohou naučit nové způsoby polykání, např. pomocí změny polohy hlavy.

Chirurgická léčba

V některých případech může být možná chirurgická léčba.

Reference:

  1. Groher ME, Bukatman R. The prevalence of swallowing disorders in two teaching hospitals. Dysphagia 1986 1. 3-6.