Skip to Navigation

Dysfagie má ohromný vliv na kvalitu života pacienta a může být potenciálně smrtelná [1]. U pacientů s dysfagií existuje vysoké riziko aspirace, podvýživy a dehydratace [2,5,6].

Život s dysfagií je spojen se značnými riziky

Dysfagie má velmi negativní vliv na kvalitu života pacienta a může být potenciálně smrtelná [1].

51 % pacientů
trpí aspirací 
[1,3,4]

Pokud pacientům s dysfagií není podána strava předepsané konzistence, vzniká u nich vysoké riziko dušení a aspirace [1,3,4]

48 % pacientů trpí
podvýživou 
[5]

75 % pacientů
je dehydratováno
 [6]

Pacienti s dysfagií mají tendenci méně jíst a pít, což vede k příjmu takového množství potravy, které neuspokojuje nutriční potřeby. Základní onemocnění může rovněž přispívat k podvýživě.

Z pohledu pacienta

Sociální a psychologický dopad dysfagie není ve studiích běžně sledován. Studie 360 pacientů s dysfagií však přinesla následující výsledky [7]:

 • 32 % pacientů hlásilo, že jsou po jídle nadále hladoví a žízniví
 • 36 % pacientů se vyhýbalo stravování ve společnosti jiných lidí
 • 41 % pacientů zažilo v době jídla pocit úzkosti nebo paniky
 • 50 % pacientů prohlásilo, že jedí méně
 • 55 % pacientů uvedlo, že kvůli potížím s polykáním je život tolik netěší

Reference:

 1. Day, C. Pell, D. How safe is that thickened drink? Complete Nutrition. 2007;7(2):49-51. 7.
 2. Lundy DS, Smith C, Colangelo L, et al., Aspiration: cause and implications. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;120(4):474.
 3. Raut VV, McKee GJ, Johnston BT. Effect of bolus consistency on swallowing—does altering consistency help? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2001 Jan;258(1):49-53
 4. Bisch EM, Logemann JA, Rademaker AW, Kahrilas PJ, Lazarus CL. Pharyngeal effects of bolus volume, viscosity, and temperature in patients with dysphagia resulting from neurologic impairment and in normal subjects. J Speech Hear Res. 1994 Oct;37(5):1041-59.
 5. Felt P. Nutritional Management of Dysphagia in the Healthcare Setting. Healthcare Caterer. 2006;Spring 2006
 6. Leibovitz A, Baumoehl Y, Lubart E, Yaina A, Platinovitz N, Segal R. Dehydration among longterm care elderly patients with oropharyngeal dysphagia. Gerontology. 2007;53(4):179-83.
 7. Ekberg O, Hamdy S, Woisard V, Wuttge-Hannig A, Ortega P. Social and psychological burden of dysphagia: its impact on diagnosis and treatment. Dysphagia. 2002 Spring;17(2):139-46