Skip to Navigation

Definice

Dysfagie je jakákoli porucha procesu polykání, která brání bezpečnému průchodu pevné stravy či tekutin z úst do žaludku [1]. Jedná se o častý problém u různých diagnóz, s různou etiologií, která souvisí s poruchami fyzického nebo mentálního zdraví.

Jak vzniká?

Ústa a jazyk hrají zásadní roli v procesu polykání. Pokud svaly v ústech nebo jazyku ochabnou nebo ztratí koordinaci, vzniká riziko, že jídlo či nápoj, který je polknut, skončí v plicích a nikoli v žaludku. To může mít vážné zdravotní následky.

Různé typy

Dysfagie může být klasifikována do 4 kategorií seřazených od nejčastějších po vzácné [1]:

 • Orofaryngeální: pacienti mají problémy s posunem sousta z úst do cervikální části jícnu
 • Esofageální: porucha posunu pevné/tekuté stravy jícnem
 • Esofagogastrická: porucha posunu jídla z esofagu do žaludku z důvodu motorické nebo fyzické obstrukce
 • Paraesofageální: fyzická překážka na stěně jícnu nebo její infiltrace vede k obstrukci

Světová prevalence

Dysfagie je obvykle příznakem jiného základního onemocnění, přičemž takové onemocnění může být nejrůznějšího charakteru [2]. Mezi základní onemocnění spojená s poruchami polykání patří především neurologické poruchy, rakovina a s věkem spojené změny fyziologie [3].

Světová prevalence dysfagie

Obrázek: Světová prevalence dysfagie [4,5,6,7,8]

Reference:

 1. Wolf DC. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations; Chapter 82 Dysphagia Stoneham (MA): Butterworth Publishers ; c1990.
 2. Groher ME, Bukatman R. The prevalence of swallowing disorders in two teaching hospitals. Dysphagia 1986 1. 3-6.
 3. Schumacher S.,  Müller M. Schweiz Med Forum 2007;7:130-134
 4. Lieberman AN, Horowitz L, Redmond P, Pachter L, Lieberman I, Leibowitz M. Dysphagia in Parkinson's disease. Am J Gastroenterol. 1980 Aug;74(2):157-60.
 5. Perry L, Love CP. Screening for dysphagia and aspiration in acute stroke: a systematic review. Dysphagia. 2001 Winter;16(1):7-18.
 6. Easterling, C and Robbins, E. Dementia and dysphagia. Geriatr Nurs. 2008;29(4):275-285.
 7. Kalia M. Dysphagia and aspiration pneumonia in patients with Alzheimer's disease. Metabolism. 2003 Oct;52(10 Suppl 2):36-8.
 8. García-Peris P, Parón L, Velasco C, de la Cuerda C, Camblor M, Bretón I, Herencia H, Verdaguer J, Navarro C, Clave P. Long-term prevalence of oropharyngeal dysphagia in head and neck cancer patients: Impact on quality of life. Clin Nutr. 2007 Dec;26(6):710-7.